Succesvolle “Meet and greet” bij KNVWS Breda

15 feb

Afgelopen woensdag was er een “meet and greet” tussen de westbrabantse afdeling van het KNVWS en stichting sterrenwacht Tivoli. De bedoeling van deze bijeenkomst was om te kijken hoe we de samenwerking tussen beide organisaties verder vorm kunnen geven. Als eerste hebben we de film laten zien over de geschiedenis van Tivoli, waarbij we uitleg hebben gegeven van onze plannen op de korte termijn. Deze hebben op dit moment nog niet veel te maken met het vak sterrenkunde, maar veel meer met het vak bouwkunde;-)

Ondanks dat onze prioriteit op dit moment bij de verbouwing en restauratie ligt, bleek ook dat zelfs hier de KNVWS ons ten dienste kan zijn. Een van de leden heeft toegezegd ons te helpen bij de restauratie van de Maksotov sterrenkijker. Johnny en Karel zullen dit project verder gaan begeleiden.

Zowel piet knobel, onze penningmeester, als ikzelf zijn ook direct lid geworden van de KNVWS, afdeling Breda, juist om ook te benadrukken hoe serieus we dit nemen. We hebben afgesproken dat we regelmatig bij verschillende evennementen aanwezig zullen zijn, en dat we elkaars evenementen gaan promoten.

Verder hebben we afgesproken dat we gezamelijk een magazine gaan uitgeven omtrent sterrenkunde, allereerst alleen voor de I-pad, hopelijk in de toekomst ook voor de I-phone en Android tablets. We gaan in dit blad ook onze eigen organisaties promoten als het gaat om evenementen en ledenwerving.

Op dit moment is het bestuur van Sterrenwacht Tivoli zich aan het beraden over het al dan niet meedoen met de landelijke sterrenkijkdagen, deze zijn van 7 tot 9 maart. Het kan zijn dat we dit jaar overslaan, en we alleen de activiteiten van het KNVWS Breda zullen promoten.

Wordt vervolgd!

Herman Vissia

Voorzitter

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.