PERSBERICHT: Op 19 mei wordt de koepel na 44 jaar teruggeplaatst op de toren van Sterrenwacht Tivoli!

20 apr

Na 44 jaar krijgt Oudenbosch zijn derde koepel terug. Op dinsdag 19 mei zal begonnen worden met het terugplaatsen van de Sterrenwachtkoepel op het voormalig jezuïetenklooster Tivoli. Na 2 jaar voorbereiding, waarin fondsen werden geworven en vergunningen aangevraagd, komt de oudste Volkssterrenwacht van Nederland weer terug op de plaats waar het allemaal ooit is begonnen. In 1961 werd in Oudenbosch de Volkssterrenwacht Simon Stevin opgericht door broeder Erich, beter bekend als Bruno Ernst. In 1963 kreeg deze vereniging de beschikking over een moderne sterrenwachtkoepel, die de oude houten koepel op het klooster verving. De jaren 60 waren een walhalla voor de astronomie door de grote aandacht die er was voor de ontluikende ruimtevaart. In 1969 was de Volkssterrenwacht betrokken bij de beroemde maanvluchten, de Apollo 10 en de legendarische Apollo 11 vlucht, waarbij de Amateurs via Nasa de beschikking kregen over een 3-tal radio antennes om als relais station de communicatie, radar en telemetrie gegevens te ontvangen van beide vluchten. In 1971 werd het zo druk op de Sterrenwacht dat besloten werd om de koepel te verwijderen, en terug te plaatsen op een nieuwe locatie in Hoeven, waar de koepel tot 2008  dienst heeft gedaan, tot het moment dat de de Sterrenwacht aldaar zijn deuren sloot.
In 2013 hebben een aantal ondernemers, in samenwerking met de toenmalige vrijwilligers uit Hoeven, alsmede met de leden van de KNVWS West Brabant, besloten om de koepel te repatriëren en terug te plaatsen op het Klooster in Oudenbosch. Om dat te bewerkstelligen werd een nieuwe Stichting in het leven geroepen, Stichting Sterrenwacht Tivoli, en werd er begonnen met het verzamelen van materiaal voor het opzetten van een “nieuwe” oude sterrenwacht. Gelukkig was de Stichting in staat om de originele Maksutov Sterrenkijker te verkrijgen die in Oudenbosch stond opgesteld, en werden via donaties nog eens een 8 tal telescopen verkregen.

De afgelopen 2 jaar is de kloosterbibliotheek gerestaureerd, zodat er in ieder geval weer lezingen en cursussen gegeven konden worden. Met het plaatsen van de koepel en het installeren van de oude, volledig gerestaureerde telescoop, heeft Oudenbosch haar roemruchte sterrenwacht weer terug.


De verwachting is dat Sterrenwacht Tivoli einde van de zomer haar deuren voor het publiek kan openen. Er zullen dan weer waarneemavonden georganiseerd worden en natuurlijk rondleidingen en cursussen.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.