Het bestuur van Stichting Sterrenwacht Tivoli is bekend!

21 aug

Na een grondige zoektocht en menig interview met potentiele gegadigden kunnen we met trots melden dat het oprichtingsbestuur van Stichting Sterrenwacht Tivoli kompleet is! Op 20 augustus heeft Mr. Antoine van Grinsven, Notaris te Kaatsheuvel, toegezegd zitting te gaan nemen in het bestuur. Dhr. van Grinsven is binnen zijn kantoor een van de innovatieve motoren om het Notariaat een nieuw elan te geven, en heeft een passie voor sterrenkunde. (op zijn kantoor staat notabene een sterrenkijker!)

Het bestuur van de zowel de Stichting vrienden van sterrenwacht Tivoli, als de Stichting Sterrenwacht Tivoli zal bestaan uit de volgende personen:

Dhr. Sjoerd de Bot (Eigenaar Hotel Tivoli)

Dhr. Ed Feskens

Dhr. Piet Knobel

Dhr. Antoine van Grinsven

Dhr. Herman Vissia

Wij verwachten dat de oprichting van beide stichtingen de komende 2 weken kan gaan plaatsvinden. Als dit eenmaal is gebeurd kunnen we starten met het innen van sponsorgelden, welke al door verschillende bedrijven is toegezegd. Met deze gelden kan een aanvang worden gemaakt met het repatrieren van de koepel, wat zeer hoog op de agenda van de stichting staat.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.