Rondleidingenaanbod specifiek voor scholen

  • Home
  • Rondleidingenaanbod specifiek voor scholen
17 jan

Een rondleiding voor een klas of school duurt over het algemeen 2 uur. De kinderen krijgen een film te zien over de geschiedenis van de sterrenwacht, alsmede een rondleiding door het gebouw, waarbij de geschiedenis van de Jezuïeten wordt verteld. Daarna wordt er een bezoek gebracht aan de waarneemzolder, waar de kinderen proefjes mogen doen op het gebied van Spectroscopie, en waar er een korte film wordt getoond over de Apollovluchten waar de sterrenwacht bij betrokken was. Daarna wordt er een bezoek gebracht aan de waarneemkoepel, waar, bij helder weer, naar de zon gekeken kan worden.

De kosten bedragen 5 Euro per kind, met een minimum van 15 kinderen, en een maximum van 30 kinderen.

Een aanvraag kan gedaan worden door een mail te sturen naar secretariaat(AT)sterrenwachttivoli.nl

Voor het reserveren van een andere activiteit bij Sterrenwacht Tivoli kunt u contact opnemen via DEZE LINK

Wanneer u een specifieke wens heeft op het gebied van sterrenkunde die u hierboven niet kunt terugvinden, kunt u altijd contact opnemen met ons zodat we een op maat gemaakt programma kunnen aanbieden.

Subsidie mogelijkheden:

W&T-gelden ter bevordering van het techniekonderwijs:

Dit is een subsidiepot die speciaal is ingesteld voor een bijdrage voor schoolbesturen bij hun initiatieven m.b.t. onderzoekend en ontdekkend leren.

Let wel; het is altijd op basis van cofinanciering, d.w.z. dat men zelf ook middelen dient in te zetten. De basis gedachte is steeds om verduurzaming van ontwikkelingen te ondersteunen. Dit gaat dus verder dan geld voor een eenmalig project. Er is vooral een serieus budget om scholingsactiviteiten te ondersteunen.

U kunt contact opnemen met de secretaris van de Stichting WTE Regio Zuid. dhr. Harry Cornelissen, harry.cornelissen@syncope.biz voor nadere informatie.

Het zal altijd een school en hun bestuur moeten zijn die deze aanvraag indient.

http://www.scholennetwerk-wte.nl/