Bruno Ernst en Jean Pierre Grootaerd, grootheden in de amateur astronomie